Related articles 5
SOCIOEKONOMINĖ DAUGIAVAIKIŲ ŠEIMŲ SITUACIJA IR BENDRUOMENĖS PAGALBOS GALIMYBIŲ ANALIZĖ

Order by:   
Select:   All  None    Download:  

Similar articles
   
Pub. online: 19 Apr 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Tiltai Volume 71, Issue 2 (2015), pp. 139–166
   Abstract
   
Pub. online: 15 Apr 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Regional Formation and Development Studies Volume 11, Issue 3 (2013), pp. 135–145
   Abstract
   
Pub. online: 26 Jan 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Regional Formation and Development Studies Volume 25, Issue 2 (2018), pp. 5–13
   Abstract
   
Pub. online: 18 Dec 2020      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 41 (2020): Aspects of Southeast Baltic Social History: The 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais, pp. 105–124
   Abstract
   
Pub. online: 30 Jan 2008      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 17 (2008): Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį = The City and Region of Klaipėda: New Approaches to the Past, pp. 165–179
   Abstract