Related articles 5
XX A. PIRMOSIOS PUSĖS AUKŠTADVARIO APYLINKĖS LIETUVIŲ IR KITATAUČIŲ ETNIŠKUMO SAMPRATA RENKANTIS GYDYMOSI PRAKTIKAS

Order by:   
Select:   All  None    Download:  

Similar articles
   
Pub. online: 16 Dec 2022      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 43 (2022): Defeating Disease in the Changing Society of the Southeast Baltic from the 18th to the 20th Century = Ligų įveika besikeičiančioje Pietryčių Baltijos visuomenėje: XVIII–XX amžiai, pp. 131–145
   Abstract
   
Pub. online: 24 Aug 2022      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Tiltai Volume 88, Issue 1 (2022), pp. 63–79
   Abstract
   
Pub. online: 4 Aug 2022      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Res Humanitariae Volume 29 (2021), pp. 149–169
   Abstract
   
Pub. online: 4 Aug 2022      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Res Humanitariae
   Abstract
   
Pub. online: 4 Aug 2022      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Res Humanitariae
   Abstract