Related articles 5
Senųjų kapinių istorijos: vietinių gyventojų ir pokarinių persikėlėlių požiūriai į Klaipėdos krašto liuteronų konfesinio paveldo reliktus | Stories of Old Cemeteries: Attitudes of the Local Population and Post-War New-Comers …

Order by:   
Select:   All  None    Download:  

Similar articles
   
Pub. online: 16 Apr 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Regional Formation and Development Studies Volume 10, Issue 2 (2013), pp. 6–17
   Abstract
   
Pub. online: 1 Feb 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: Mokslo darbai Volume 45, Issue 1 (2015), pp. 54–81
   Abstract
   
Pub. online: 3 Dec 2012      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 25 (2012): Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai = Confessional Heritage of Klaipėda Region: Interdisciplinary Research into the Old Cemeteries, pp. 123–136
   Abstract
   
Pub. online: 3 Dec 2012      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 25 (2012): Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai = Confessional Heritage of Klaipėda Region: Interdisciplinary Research into the Old Cemeteries, pp. 89–122
   Abstract
   
Pub. online: 30 Jan 2008      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 17 (2008): Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį = The City and Region of Klaipėda: New Approaches to the Past, pp. 151–164
   Abstract