Klaipėdos universitetas


 
 

Search results 12


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 2 Feb 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: Mokslo darbai Volume 48, Issue 4 (2018), pp. 72–91
   Abstract
   
Pub. online: 1 Feb 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: Mokslo darbai Volume 45, Issue 1 (2015), pp. 54–81
   Abstract
   
Pub. online: 1 Feb 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: Mokslo darbai Volume 47, Issue 3 (2017), pp. 35–62
   Abstract
   
Pub. online: 15 Dec 2017      Type: Introduction      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 35 (2017): The Reformation in the Southeast Baltic Region = Reformacija Baltijos jūros pietryčių regione, pp. 13–17
   
Pub. online: 15 Dec 2017      Type: Introduction      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 35 (2017): The Reformation in the Southeast Baltic Region = Reformacija Baltijos jūros pietryčių regione, pp. 7–12
   
Pub. online: 2 Dec 2015      Type: Book Review      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 30 (2015): Contact Zones in the Historical Area of East Prussia = Kontaktų zonos istoriniame Rytų Prūsijos regione, pp. 229–247
   
Pub. online: 19 Nov 2013      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 26 (2013): Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos = Cultural Innovations of the Epoch of Kristijonas Donelaitis, pp. 43–54
   Abstract
   
Pub. online: 3 Dec 2012      Type: Book Review      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 25 (2012): Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai = Confessional Heritage of Klaipėda Region: Interdisciplinary Research into the Old Cemeteries, pp. 281–285
   
Pub. online: 3 Dec 2012      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 25 (2012): Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai = Confessional Heritage of Klaipėda Region: Interdisciplinary Research into the Old Cemeteries, pp. 123–136
   Abstract
   
Pub. online: 5 Jun 2012      Type: Book Review      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 24 (2012): Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje = Appropriation of Spaces in East Prussia during the 20th Century = Prisvoenie prostranstv v Vostochnoi Prussii v dvadtsatom stoletii, pp. 327–332


Share