Klaipėdos universitetas


 
 

Search results 16


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 4 Aug 2022      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Mokslo ir tikėjimo dialogai. Tiltai. Priedas: Mokslo darbai Volume 45, Issue 1 (2015), pp. 54–81
   Abstract
   
Pub. online: 4 Aug 2022      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Regional Formation and Development Studies Volume 10, Issue 2 (2013), pp. 6–17
   Abstract
   
Pub. online: 3 Dec 2012      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 25 (2012): Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai = Confessional Heritage of Klaipėda Region: Interdisciplinary Research into the Old Cemeteries, pp. 137–161
   Abstract
   
Pub. online: 3 Dec 2012      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 25 (2012): Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai = Confessional Heritage of Klaipėda Region: Interdisciplinary Research into the Old Cemeteries, pp. 123–136
   Abstract
   
Pub. online: 3 Dec 2012      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 25 (2012): Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai = Confessional Heritage of Klaipėda Region: Interdisciplinary Research into the Old Cemeteries, pp. 89–122
   Abstract
   
Pub. online: 28 Nov 2011      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 23 (2011): Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais = Ambiguous Identities in the Interspaces: The Case of East Prussia in the 19th and 20th Centuries = Die vieldeutigen Identitäten in den Zwischenräumen: Der Fall Ostpreußen…, pp. 158–178
   Abstract
   
Pub. online: 17 Dec 2010      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 21 (2010): Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai = The 1939 Annexation of Klaipėda Region: Political, Ideological, Social and Military Issues, pp. 32–68
   Abstract
   
Pub. online: 5 Mar 2010      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 20 (2010): Studia Anthropologica, IV: Identity Politics: Migration, Communities and Multilingualism, pp. 144–153
   Abstract
   
Pub. online: 8 Sep 2009      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 18 (2009): Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos = End of the Second World War in East Prussia: Facts and Historical Perception, pp. 252–266
   Abstract
   
Pub. online: 8 Sep 2009      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 18 (2009): Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos = End of the Second World War in East Prussia: Facts and Historical Perception, pp. 87–108
   Abstract


Share