Klaipėdos universitetas


 
 

Search results 2


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 15 Jun 2020      Type: Book Review      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 40 (2020): The Anti-Soviet Resistance: New Approaches to the Lithuanian Partisan War = Antisovietinė rezistencija Lietuvoje: partizaninio karo tyrimų naujos prieigos, pp. 381–385
   
Pub. online: 12 Dec 2018      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 36 (2018): The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų, pp. 151–174
   Abstract


Share