Related articles 1
Turizmo poveikio vertinimas ekonominiu, sociokultūriniu, aplinkosauginiu aspektais dabartinės turizmo apimties tendencijų kontekste

Order by:   
Select:   All  None    Download:  

Similar articles
   
Pub. online: 25 Jan 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Regional Formation and Development Studies Volume 23, Issue 3 (2017), pp. 36–48
   Abstract