Related articles 2
Sovietų saugumas prieš ukrainiečių ir lietuvių partizanus 1944–1953 metais: ginkluoto pasipriešinimo slopinimas (remiantis SBU archyvo medžiaga) | Soviet Security Forces against Ukrainian and Lithuanian Partisans, 1944–1953 …

Order by:   
Select:   All  None    Download:  

Similar articles
   
Pub. online: 9 Dec 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 42 (2021): Women and War: Roles and Experiences in Lithuanian History = Moterys ir karas: vaidmenys ir patirtys Lietuvos istorijoje, pp. 241–261
   Abstract
   
Pub. online: 15 Jun 2020      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 40 (2020): The Anti-Soviet Resistance: New Approaches to the Lithuanian Partisan War = Antisovietinė rezistencija Lietuvoje: partizaninio karo tyrimų naujos prieigos, pp. 25–67
   Abstract