Related articles 5
Teisėta santuoka pasaulietinėje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje XVI amžiuje: terminai ir realijos | Valid Marriage in the 16th-Century Secular Law of the Grand Duchy of Lithuania: Definitions and Reality

Order by:   
Select:   All  None    Download:  

Similar articles
   
Pub. online: 3 Jun 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Res Humanitariae Volume 28 (2020), pp. 146–163
   Abstract
   
Pub. online: 18 Dec 2019      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 39 (2019): The Unknown Land of Žemaitija: The 13th to the 18th Centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai, pp. 99–117
   Abstract
   
Pub. online: 15 Dec 2016      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 33 (2016): Verbum movet, exemplum trahit. The Emerging Christian Community in the Eastern Baltic = Verbum movet, exemplum trahit. Krikščioniškosios bendruomenės tapsmas Rytų Baltijos regione, pp. 47–71
   Abstract
   
Pub. online: 20 Sep 2011      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Archaeologia Baltica Volume 15 (2011): Archaeology, Religion and Folklore in the Baltic Sea Region, pp. 61–68
   Abstract
   
Pub. online: 9 Dec 2007      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 15 (2007): Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinė istorija, archeologija, etnologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Military History, Archaeology, Ethnology, pp. 25–34
   Abstract