Klaipėdos universitetas


 
 

Search results 30


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 18 Dec 2020      Type: Introduction      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 41 (2020): Aspects of Southeast Baltic Social History: The 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais, pp. 15–21
   
Pub. online: 18 Dec 2020      Type: Introduction      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 41 (2020): Aspects of Southeast Baltic Social History: The 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais, pp. 7–14
   
Pub. online: 18 Dec 2019      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 39 (2019): The Unknown Land of Žemaitija: The 13th to the 18th Centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai, pp. 49–69
   Abstract
   
Pub. online: 18 Dec 2019      Type: Introduction      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 39 (2019): The Unknown Land of Žemaitija: The 13th to the 18th Centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai, pp. 15–21
   
Pub. online: 18 Dec 2019      Type: Introduction      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 39 (2019): The Unknown Land of Žemaitija: The 13th to the 18th Centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai, pp. 7–14
   
Pub. online: 12 Dec 2018      Type: Book Review      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 37 (2018): Medieval Warriors in the Slavic and Baltic Area = Viduramžių kariauninkai slavų ir baltų erdvėje, pp. 181–187
   
Pub. online: 12 Dec 2018      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 37 (2018): Medieval Warriors in the Slavic and Baltic Area = Viduramžių kariauninkai slavų ir baltų erdvėje, pp. 41–61
   Abstract
   
Pub. online: 12 Dec 2018      Type: Introduction      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 37 (2018): Medieval Warriors in the Slavic and Baltic Area = Viduramžių kariauninkai slavų ir baltų erdvėje, pp. 13–17
   
Pub. online: 12 Dec 2018      Type: Introduction      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 37 (2018): Medieval Warriors in the Slavic and Baltic Area = Viduramžių kariauninkai slavų ir baltų erdvėje, pp. 7–12
   
Pub. online: 15 Dec 2017      Type: Book Review      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 35 (2017): The Reformation in the Southeast Baltic Region = Reformacija Baltijos jūros pietryčių regione, pp. 255–261


Share