Klaipėdos universitetas


 
 

Search results 18


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 15 Dec 2016      Type: Introduction      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 32 (2016): Transfers of Power and the Armed Forces in Poland and Lithuania, 1919–1941 = Valdžios transferai ir ginkluotosios pajėgos: Lenkija ir Lietuva 1919–1941 metais, pp. 6–9
   
Pub. online: 15 Dec 2016      Type: Editorial Note      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 32 (2016): Transfers of Power and the Armed Forces in Poland and Lithuania, 1919–1941 = Valdžios transferai ir ginkluotosios pajėgos: Lenkija ir Lietuva 1919–1941 metais, p. 5
   
Pub. online: 19 Dec 2014      Type: Discussion      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 28 (2014): Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai, pp. 309–319
   
Pub. online: 19 Dec 2014      Type: Book Review      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 28 (2014): Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai, pp. 269–280
   
Pub. online: 19 Dec 2014      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 28 (2014): Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai, pp. 75–102
   Abstract
   
Pub. online: 19 Nov 2013      Type: Discussion      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 26 (2013): Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos = Cultural Innovations of the Epoch of Kristijonas Donelaitis, pp. 194–198
   
Pub. online: 17 Dec 2010      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 21 (2010): Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai = The 1939 Annexation of Klaipėda Region: Political, Ideological, Social and Military Issues, pp. 85–103
   Abstract
   
Pub. online: 5 Mar 2010      Type: Discussion      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 20 (2010): Studia Anthropologica, IV: Identity Politics: Migration, Communities and Multilingualism, pp. 209–218


Share