Klaipėdos universitetas


 
 

Search results 21


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 16 Dec 2022      Type: Source Publication      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 43 (2022): Defeating Disease in the Changing Society of the Southeast Baltic from the 18th to the 20th Century = Ligų įveika besikeičiančioje Pietryčių Baltijos visuomenėje: XVIII–XX amžiai, pp. 149–203
   
Pub. online: 16 Dec 2022      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 43 (2022): Defeating Disease in the Changing Society of the Southeast Baltic from the 18th to the 20th Century = Ligų įveika besikeičiančioje Pietryčių Baltijos visuomenėje: XVIII–XX amžiai, pp. 99–130
   Abstract
   
Pub. online: 9 Dec 2021      Type: Book Review      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 42 (2021): Women and War: Roles and Experiences in Lithuanian History = Moterys ir karas: vaidmenys ir patirtys Lietuvos istorijoje, pp. 321–332
   
Pub. online: 9 Dec 2021      Type: Introduction      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 42 (2021): Women and War: Roles and Experiences in Lithuanian History = Moterys ir karas: vaidmenys ir patirtys Lietuvos istorijoje, pp. 13–18
   
Pub. online: 9 Dec 2021      Type: Introduction      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 42 (2021): Women and War: Roles and Experiences in Lithuanian History = Moterys ir karas: vaidmenys ir patirtys Lietuvos istorijoje, pp. 7–12
   
Pub. online: 18 Dec 2019      Type: Book Review      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 38 (2019): Creating Modern Nation-States in the Eastern Baltic = Šiuolaikinių tautinių valstybių kūrimas rytiniame Baltijos jūros regione, pp. 243–253
   
Pub. online: 18 Dec 2019      Type: Source Publication      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 38 (2019): Creating Modern Nation-States in the Eastern Baltic = Šiuolaikinių tautinių valstybių kūrimas rytiniame Baltijos jūros regione, pp. 189–234
   
Pub. online: 18 Dec 2019      Type: Source Publication      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 38 (2019): Creating Modern Nation-States in the Eastern Baltic = Šiuolaikinių tautinių valstybių kūrimas rytiniame Baltijos jūros regione
   
Pub. online: 12 Dec 2018      Type: Source Publication      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 36 (2018): The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų, pp. 177–242
   
Pub. online: 12 Dec 2018      Type: Review Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 36 (2018): The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų, pp. 16–23


Share