Cited by 1
DARNAUS VYSTYMOSI TEORINĖ SAMPRATA IR JOS PRAKTINĖ REIKŠMĖ

The Influence of Values and Social Environment on Parents’ Environmental Attitudes: Lithuanian Case Study
Rūtenis Jančius, Algirdas Gavenauskas
Journal:  Sustainability Volume 14, Issue 20 (2022), p. 13415