Related articles 5
1863–1864 metų sukilimas Rusijos imperijos Šiaurės Vakarų krašte moterų atsiminimuose | Women’s Memoirs about the Insurrection of 1863 in the Northwest Province of the Russian Empire

Order by:   
Select:   All  None    Download:  

Similar articles
   
Pub. online: 19 Dec 2014      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 29 (2014): Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai), pp. 33–52
   Abstract
   
Pub. online: 19 Dec 2013      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 27 (2013): Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai = The Development of Christian Tradition in Every-day Culture in the Late Middle Ages and Early Modern Period …, pp. 23–35
   Abstract
   
Pub. online: 10 Dec 2007      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 15 (2007): Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinė istorija, archeologija, etnologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Military History, Archaeology, Ethnology, pp. 217–225
   Abstract
   
Pub. online: 10 Dec 2007      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 15 (2007): Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinė istorija, archeologija, etnologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Military History, Archaeology, Ethnology, pp. 183–204
   Abstract
   
Pub. online: 20 Dec 2006      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Archaeologia Baltica Volume 7 (2006), pp. 11–20
   Abstract