Cited by 1
Panašūs ar skirtingi? Dvi krikščioniškos bendruomenės pagoniškame Vilniuje | Similar or Different? Two Christian Communities in Pagan Vilnius

On some paleopathological examples of amputation and the implications for healthcare in 13th-17th century Lithuania
Justina Kozakaitė, Andrej Ryčkov, Monika Ramonaitė, Rūta Brindzaitė, Rimantas Jankauskas, Dario Piombino-Mascali
Journal:  International Journal of Paleopathology Volume 37 (2022), p. 68