Related articles 5
Durbės mūšio interpretavimo tradicija Livonijos ir Prūsijos istoriniuose šaltiniuose (XIII–XVI a. pr.) | The Tradition of Interpretations of the Battle of Durbė in Livonian and Prussian Historical Sources (Thirteenth – Early Sixteenth Centuries)

Order by:   
Select:   All  None    Download:  

Similar articles
   
Pub. online: 4 Aug 2022      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Res Humanitariae
   Abstract
   
Pub. online: 4 Aug 2022      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Res Humanitariae Volume 28 (2020), pp. 8–22
   Abstract
   
Pub. online: 2 Dec 2015      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 30 (2015): Contact Zones in the Historical Area of East Prussia = Kontaktų zonos istoriniame Rytų Prūsijos regione, pp. 39–73
   Abstract
   
Pub. online: 19 Dec 2013      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 27 (2013): Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai = The Development of Christian Tradition in Every-day Culture in the Late Middle Ages and Early Modern Period …, pp. 61–86
   Abstract
   
Pub. online: 20 Jun 2011      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 22 (2011): 1260 metų Durbės mūšis: Šaltiniai ir istoriniai tyrimai = The Battle of Durbe, 1260: Sources and Historical Research, pp. 102–128
   Abstract