Klaipėdos universitetas


 
 

Search results 4


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 4 Aug 2022      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Res Humanitariae
   Abstract
   
Pub. online: 15 Dec 2017      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 34 (2017): The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories = Didysis karas Lietuvoje ir lietuviai Didžiajame kare: patirtys ir atmintys, pp. 147–163
   Abstract
   
Pub. online: 19 Nov 2013      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 26 (2013): Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos = Cultural Innovations of the Epoch of Kristijonas Donelaitis, pp. 112–125
   Abstract
   
Pub. online: 15 Jan 2008      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 16 (2008): Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologija, filologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Political History, Political Sciences, Philology, pp. 231–237
   Abstract


Share