Klaipėdos universitetas


 
 

Search results 15


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 9 Dec 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 42 (2021): Women and War: Roles and Experiences in Lithuanian History = Moterys ir karas: vaidmenys ir patirtys Lietuvos istorijoje, pp. 39–60
   Abstract
   
Pub. online: 3 Jun 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Res Humanitariae Volume 28 (2020), pp. 146–163
   Abstract
   
Pub. online: 18 Dec 2020      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 41 (2020): Aspects of Southeast Baltic Social History: The 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais, pp. 165–188
   Abstract
   
Pub. online: 18 Dec 2020      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 41 (2020): Aspects of Southeast Baltic Social History: The 14th to the 18th Centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV–XVIII amžiais, pp. 125–143
   Abstract
   
Pub. online: 5 Dec 2020      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Archaeologia Baltica Volume 27 (2020), pp. 104–119
   Abstract
   
Pub. online: 18 Dec 2019      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 39 (2019): The Unknown Land of Žemaitija: The 13th to the 18th Centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai, pp. 195–218
   Abstract
   
Pub. online: 18 Dec 2019      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 39 (2019): The Unknown Land of Žemaitija: The 13th to the 18th Centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai, pp. 143–165
   Abstract
   
Pub. online: 18 Dec 2019      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 39 (2019): The Unknown Land of Žemaitija: The 13th to the 18th Centuries = Žemaitija – nežinoma žemė: XIII–XVIII amžiai, pp. 99–117
   Abstract
   
Pub. online: 30 Jan 2008      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 17 (2008): Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį = The City and Region of Klaipėda: New Approaches to the Past, pp. 29–50
   Abstract
   
Pub. online: 9 Dec 2007      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 14 (2007): Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Social History, Cultural Sciences, pp. 209–214
   Abstract


Share