Klaipėdos universitetas


 
 

Search results 14


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 8 Sep 2009      Type: Discussion      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 18 (2009): Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos = End of the Second World War in East Prussia: Facts and Historical Perception, pp. 345–347
   
Pub. online: 8 Sep 2009      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 18 (2009): Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos = End of the Second World War in East Prussia: Facts and Historical Perception, pp. 30–56
   Abstract
   
Pub. online: 10 Dec 2004      Type: Discussion      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 10 (2004): Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904), pp. 137–139
   
Pub. online: 10 Dec 2003      Type: Book Review      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 9 (2003): Klaipėdos kraštas 1920–1924 m. archyviniuose dokumentuose, pp. 150–152


Share