Klaipėdos universitetas


 
 

Search results 13


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 15 Dec 2015      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 31 (2015): Empires and Nationalisms in the Great War: Interactions in East-Central Europe = Imperijos ir nacionalizmai Didžiajame kare: sąveikos Vidurio Rytų Europoje, pp. 185–200
   Abstract
   
Pub. online: 19 Dec 2013      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 27 (2013): Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai = The Development of Christian Tradition in Every-day Culture in the Late Middle Ages and Early Modern Period …, pp. 140–148
   Abstract
   
Pub. online: 9 Dec 2007      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 14 (2007): Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Social History, Cultural Sciences, pp. 175–183
   Abstract


Share