Klaipėdos universitetas


 
 

Search results 18


Order by:   
Select:   All  None    Download:  

   
Pub. online: 19 Dec 2014      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 29 (2014): Mobility in the Eastern Baltics (15th–17th Centuries) = Mobilumas Rytų Baltijos regione (XV–XVII amžiai), pp. 16–32
   Abstract
   
Pub. online: 30 Dec 2013      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Archaeologia Baltica Volume 20 (2013): Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe, pp. 91–116
   Abstract
   
Pub. online: 30 Dec 2013      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Archaeologia Baltica Volume 20 (2013): Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe, pp. 59–76
   Abstract
   
Pub. online: 20 Jun 2011      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 22 (2011): 1260 metų Durbės mūšis: Šaltiniai ir istoriniai tyrimai = The Battle of Durbe, 1260: Sources and Historical Research, pp. 69–84
   Abstract
   
Pub. online: 20 Jun 2011      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 22 (2011): 1260 metų Durbės mūšis: Šaltiniai ir istoriniai tyrimai = The Battle of Durbe, 1260: Sources and Historical Research, pp. 58–68
   Abstract
   
Pub. online: 25 Nov 2009      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Archaeologia Baltica Volume 12 (2009), pp. 74–87
   Abstract
   
Pub. online: 30 Jan 2008      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 17 (2008): Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį = The City and Region of Klaipėda: New Approaches to the Past, pp. 29–50
   Abstract
   
Pub. online: 10 Dec 2007      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Acta Historica Universitatis Klaipedensis Volume 15 (2007): Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinė istorija, archeologija, etnologija = History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland. Military History, Archaeology, Ethnology, pp. 9–24
   Abstract


Share